Ο χάρτης αποτελείται από καθηγητές που χρησιμοποιούν στα μαθήματά τους ή υποστηρίζουν δημόσια την ιστορική, ελληνική προφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Όσοι συμφωνούν με τη μέθοδο αυτή της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών κακλούνται στην ουτοπική αυτή σύμπραξη. Στείλτε μήνυμα (aigialos@gmail.com) με ό,τι πληροφορίες επιθυμείτε να φαίνονται στον χάρτη.Ver Historical Greek Pronunciation en un mapa más grande